Analiza statystyczna danych w nauce

 

W szeroko pojętej teraźniejszości mamy do czynienia z przogromną ilością generowanych codziennie danych oraz możliwością potencjalnego ich analizowania metodami statystycznymi. W kontekście generowania danych możemy wyszczególnić cztery główne nurty. Wszystkich nie będziemy tutaj opisywać niemniej skupimy się na dwóch najważniejszych. Nie dlatego, że pomijamy ich wagę i znaczenie, ale dlatego, że niektóre z nich są trudno dostepne ze względu na bardzo komercyjny charakter. Może to właśnie od nich zaczniemy.

Dane generowane przez ludzi i urzadzenia na rzecz sektora prywatnego – w tym kontekście domniemuje się, że mamy do czynienia z największą i najszybszą agregacją danych na temat zachowań i danych identyfikacyjnych klientów lub użytkowników. Dane te są wytwarzanie przez nich samych w celu zaspokojenia wymagań aplikacji oraz funkcjonalności, które zamieniane są na korzyści zaspokajające oczekiwania klientów lub uzytkowników. W tym przypadku firmy zbierają dane oraz poddają je analizie statystycznej w celu usprawnienia proceców interakcji między urządzniem, aplikacją, a użytownikiem. Są to niebywałe zalety zbierania danych z tego względu, że jest to iteracyjny proces usprawniania i postępu w odkrywaniu nowych obszarów zastosowania funkcjonalności apliakcji i programów mających zaspokajać potrzeby ludzi np. aplikacja treningowa. Aplikacja treningowa śledzi cykle trningowe, trasy, tempo, dynamikę np. biegu, charakterystykę wydolnościową biegacza. Dzięki temu firmy przy pomocy analiz statystycznych mogą niesamowicie usprawniać cechy swoich aplikacji np. alarmować o sapadkach kondycji lub postępach treningowych. Moga również (prócz tego, że analizy statystyczne mogą wszystko) przewidywać, czasem lepiej, czasem gorzej stan kondycji za miesiąc przy aktualnym trendzie zachowań związanych z trenowaniem. Niebywałą zaletą takich wynalazków statystycznych jest fakt, że mogą one być automatyzowane i personalizowane dla danego użytkowanika. Wadą jest to, że dane takie są skarbem firmy, która je posiada i niechętnie będzie sie nimi dzielić. Dane i wykorzystywane w ten sposób analizy statystyczne są przewaga konkurencyjną w nieprzewidywalnym dryfie rynku.

Dane zbierane przez instytuje (GUS, EUROSTAT, CBOS) – Te dane mają niezwyklą zaletę z tego względu, że są one całkowite oraz/lub reprezentatywne. Bardzo długa tradycja zbierania takich danych oraz doświadczenie w ich statystycznej analizie sprawia, że dane na temat umieralności, zachorowań ilości stacji benzynowych w danym rejonie kraju są bardzo dokładne. Dzięki temu statystyczna analiza danych zwaraca bardzo dokładne oszacowania parametrów będących poddawanych zainteresowaniu badacza. Powyższe instytuje dbają o dokładnośc tych danych z tego względu, że analizy tych danych dają możliwość strategicznego podejmowania decyzji lub kontroli pewnych obszarów gospodarki. Zaletą tych danych jest to, że są one ogólnie dostepne. Każdy może wejść na stronę gusu lub eurostatu i pobrać dane i móc jest wykorzystać do analiz statystycznych lub innych wynalazków. Wadą jest to, że pomimo precyzji oszacowań są one bardzo ogólne. Nie na każde pytanie znajdzie się w nich odpowiedź.

Dane zbierane przez naukowców, badaczy, doktorantów, studentów, lekarzy, itp. Itd. Te dane i ich analiza statsytyczna są jednymi z najbardziej pożądanych materiałów. Dane zabrane w badaniach naukowych oraz ich obróbka cechują się bardzo wysoką dokładnością na zasadzie korepondencji między teorią, a pomiarami. Te dane poddane analizie statsytycznej charakteryzują się niesamowitym potencjałem wyjaśniania bardzo specyficznych i lokalnych zagadnień. Ponad to dane zbierane w tych badaniach charakteryzują się tym, że są uzyskiwane dzięki urzadzeniom o bardzo wysokiej precyzji pomiaru. Poczunając od testów psychologicznych, po wyniki badań próbek labolatoryjnych wyników medycznych, a kończąc na pomiarch elektornowych cząstek i atomów dane to są bardzo precyzyjne. Można powiedzieć, że dzięki nim właśnie i ich statystycznej analizie dokonuje się rzeczywisty rozwój nauki i techniki. Dane prócz swojego celowego i bardzo specyficznego zastosowania nie mają raczej zastosowania w innych dziedzinach. Te dane i wnioski statystyczne z nich płynące mają na celu akumulację wiedzy na dany temat co pozwala na rozwijanie myśli tego zagadnienia.

Podusmowując. Niezależnie od tego z jakimi danymi mamy do czynienia, to poddawanie ich analizie statystycznej prowadzi do uzyskania cennych i bardzo użytecznych informacji. W zależności od tego co komu potrzebne to poddanie informacji ilościowemu przetworzeniu, czyli obliczeniom statystycznym, prowadzi do uzyskania praktycznych informacji mających wartość wyrażoną w pieniądzach. Czasem mniejszych, czasem większych, ale zawsze w jakiejś wartościowej kwocie. Niemniej poza kożyściami materialnymi, analiza statystyczna niesie ze sobą niesamowitą informacje wyrażoną w poszerzanieu wiedzy. Ta wiedza właśnie nie zależy od charakteru, czy sposobu zbierania danych. Każdy rodzaj danych niesie informacje które moją mieć jakieś zasotosowanie. Nawet jeśli jeszcze nie ma, to może się zdarzyć, że będzie mieć.

Ponad to warto podsumować powyższy tekst starym chińskim przysłowiem „Żyj tak jak byś miał żyć wiecznie”, a dane poddawaj analizie statystycznej w Metodolog.pl.